EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 

line

icon 회사 정보
icon 인덱스

line


http://www.ec21.com/
visitors: 2777yidayangkuang

 

[ 회사 정보 ] Inquire now

software, hardware development
software, hardware development

[ 구매 카테고리 ]

  -   컴퓨터,전자제품   >>   컴퓨터,전자제품
  -   컴퓨터,전자제품   >>   소프트웨어
  -   컴퓨터,전자제품   >>   전자부품
  -   비즈니스 서비스   >>   서비스 장비&용품
[ 판매 카테고리 ]

  -   컴퓨터,전자제품   >>   컴퓨터,전자제품
  -   컴퓨터,전자제품   >>   소프트웨어
  -   완구,게임,스포츠   >>   게임,액세서리
  -   비즈니스 서비스   >>   서비스
  -   비즈니스 서비스   >>   서비스 장비&용품

icon 회원 가입일   2008/03/02 (년/월/일)
icon 역할 구분   양쪽 모두
icon 사업형태   기타
icon 설립년도   2000
icon 총 종업원수   51 - 100
icon 연간매출   USD 50,000,001 - 100,000,000

[ 연락처 정보 ]
icon 회사명 yidayangkuang
icon 주소 china beijin chaoyangqiu
(우:10000) 중국
icon 전화번호 86 - 1234 - 5678
icon 팩스번호 86 - 1234 - 5678
icon 홈페이지
icon 담당자 okpchi / tech

button button button button